IQNA

Quran surələri /16

Nəhl surəsi saysız-hesabsız ilahi nemətləri bəyan edir

Allahın nemətləri ətrafımızda bol və saysız-hesabsızdır. Bəziləri onların barəsində düşünür, bəziləri isə onların kənarından laqeyd keçir. "Nəhl" surəsi bu ilahi nemətlərdən bəzilərini sadalamaqla insanları mənəvi cəhətdən inkişaf etmək üçün bu şeylər üzərində düşünməyə dəvət edir.
Kəbə tarixin ilk ibadət yeridir
Həcc ziyarəti müsəlmanlar tərəfindən yerinə yetirilir. Amma Qurana görə Kəbə ilk ibadət yeridir və Həcc mərasimi təkcə müsəlmanlar üçün deyil, bütün dünya üçün hərtərəfli hidayət amili hesab olunur.
2022 Jul 03 , 16:08
Quran açıq şəkildə irqçiliyə qarşı çıxıb
Kişi və qadının mahiyyətində bərabərlik prinsipi və insani xüsusiyyətlərin fərqliliyi prinsipi Qurani-Kərimdə, xüsusən də "Hücürat" surəsinin bir ayəsində açıq şəkildə bildirilmiş iki əsasdır.
2022 Jul 03 , 16:08
Allahı tanımaqda Quranın ən mühüm və fəzilətli ayəsi
Qurandan "Ayətul-Kürsü" adlı bir ayənin xüsusi hörmət və fəziləti vardır ki, bu mövqe onda ifadə olunan dəqiq və incə maarifə görədir.
2022 Jul 01 , 20:34
Allahın ruzi verməsi haqqında iki məqam
Allahın sifətlərindən biri də rəzzaq (ruzi verəndir). Bütün varlıqları Allah yaratdığı və onları xüsusi və məqsədyönlü plan əsasında yaratdığı üçün onların ehtiyacları haqqında da düşünər. Amma bəzən şeytanın vəsvəsələri insanı belə düşünməyə vadar edir ki, Allah öz məxluqlarını unudub.
2022 Jun 29 , 11:18
Adəm (ə) ilk insan yoxsa ilk peyğəmbər?
Qurandakı şəxsiyyətlər /1
Adəm (ə) müasir insanların atası və ilk peyğəmbərdir. İlk insan ilk peyğəmbər oldu ki, bəşəriyyət heç vaxt hidayətsiz qalmasın.
2022 Jun 28 , 19:11
Quranın möcüzə sahələri
Qurani-Kərim Allahın möcüzəsidir. İndi və hətta İslamın ilk dövrlərində Quranın möcüzə olduğunu inkar edən insanlar olub. Amma Quran ayələri belə bir iddiaya aydın cavab verir.
2022 Jun 27 , 10:59
Quran baxımından yaxşılığın kamilliyi
Yaxşılığın meyarları Quran ayələrindən birində bəyan edilmişdir ki, bu da Quranın müsəlmanların davranış və əqidə tələblərinə münasibətini yaxşı başa düşməyə imkan verir.
2022 Jun 25 , 09:37
Allahın səmavi təsbihi (həmd-sənası)
Göydə göy gurultusu Allahın böyük əlamətlərindəndir ki, "Rəd" surəsinin 13-cü ayəsinə əsasən bu gurultu Uca Allaha təsbih və şükür etməkdir.
2022 Jun 24 , 10:18
Düşməninizi tərksilah edin!
Necə təsəvvür etmək olar ki, mərhəməti ilə tanıdığımız Allah insanı düşməninə əsir etmək üçün tək qoyub?!
2022 Jun 22 , 09:00
Livanda daimi Quran sərgisinin açılışı olub
Qurani-Kərimin nadir əlyazmaları da daxil olmaqla daimi sərgisi Ali Məqamlı Rəhbərin Livandakı dini nümayəndəsinin iştirakı ilə açılıb.
2022 Jun 20 , 09:21
Yusif peyğəmbərin (ə) əhvalatı, Quranın ən gözəl hekayəsi
Qurani-Kərimdə Yusif peyğəmbərin əhvalatı insanın həyatı boyu çəkə biləcəyi çətinliklərlə doludur. Amma sonda Həzrət Yusif (ə) səbir və Allaha imanla yüksək məqama çatır.
2022 Jun 20 , 19:22
Hidayət olmağın düşməni insanın yüksəliş yoluna necə təsir edir?
İlahi yolda hidayətin düşmənləri var ki, bu düşmənlərin təsir yollarını bilmək üçün əvvəlcə öz zəif cəhətlərimizi tapmaq daha yaxşıdır.
2022 Jun 20 , 14:46